Artykuły

Mur

   Słowo to  kojarzy się zwykle ze zwartą strukturą  ceglaną , która odgradza coś od czegoś . Spełnia on funkcję zabezpieczającą, ochronną przed wtargnięciem niechcianych lub niebezpiecznych elementów do miejsca, które jest szczególnie ważne dla ludzi - do ich domu, ogrodu. Mury, ogrodzenia budowane są przez ludzi w przemyślany sposób, mają różne struktury, kształty. Wszystko to po to, aby utrudnić lub uniemożliwić dostęp do siebie niechcianych, nielubianych lub niebezpiecznych osobników.

   Integralność ludzkiej osobowości również wymaga utworzenia pewnego rodzaju fasady, by chronić się przed inwazją szkodliwych czynników utrudniających rozwój. Wraz z dojrzewaniem uczymy się strategii stawiania wokół siebie granic, które pozwalają zakreślać rozmiary naszych osobistych przestrzeni, co zwykle kojarzy się z zakresem wolności – czyli niezależności.

Jak to zwykle z murami bywa, zawierają one w swoich konstrukcjach bramy, furtki , otwory, które stwarzają możliwość kontrolowanego kontaktowania się z tym co jest na zewnątrz. Tak też jest z kształtowaniem się ludzkiej osobowości, gdzie jakość i elastyczność tworzących się granic stanowią  o jakości życia człowieka w przestrzeni międzyludzkiej i z samym sobą.

Więcej: Mur

   

Teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

…………..Autor:  Katarzyna Pieńko-Jamuła

Aktualnie w Stanach Zjednoczonych święci renesans koncepcja dezintegracji pozytywnej, polskiego uczonego psychiatry psychologa - Kazimierza Dąbrowskiego.
Dąbrowski tworząc swą teorię, zaczął od wniosku, że interpretacja wszelkich zakłóceń funkcji psychicznych w terminach psychopatologii, może być myląca. Symptomy wzmożonej pobudliwości mogą być bowiem związane z aktywnością o charakterze twórczym i procesami rozwojowymi. Zafascynował się obserwacją, że to co najbardziej cenne i twórcze w życiu człowieka, odbiega od normy, przeciętności, rutyny i konformizmu. Refleksje te posłużyły mu później jako punkt wyjścia do opracowania rozwojowej teorii zdrowia psychicznego.

Więcej: Teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

   

Metafora, czyli sposób na zmianę

Któż w swoim życiu nie doświadczył cudownej magii bajek, które zapisały się w pamięci jako trwałe obrazy dobra, zła, szczęścia, nieszczęścia, radości smutków i wiele innych bardziej indywidualnych zapamiętanych przeżyć. Niemalże każdy, kto dał się porwać iluzji dziwnego, bajkowego świata mniej, czy bardziej świadomie identyfikował się z ulubioną postacią, upatrując w niej swoje tęsknoty, marzenia, przekonania, postawy.

Treści tych bajek- metafor tym bardziej zapadały w świadomość im bardziej ich ukryte przesłanie przemawiało do wrażliwości człowieka, głębokiego poczucia spełnienia się oczekiwań co do sensu  i celu ludzkiego istnienia: …..I żyli długo i szczęśliwe, aż do śmierci. Nawet tak przerażająca wizja końca ludzkiej egzystencji jak świadomość przemijania, w bajkach przedstawia się jako naturalna, a wiec do zaakceptowania kolej rzeczy, pokazując, że można żyć w poczuciu wolności, dążąc do stanu akceptacji tego, co jest nieuniknione i na co wpływu nie mamy. Bajki i metafory pomagają znacząco w zrozumieniu zawiłości ludzkich losów, pomagają uchwycić sens cierpienia i  znaleźć sposób poradzenia sobie z nim poprzez identyfikację projekcyjną z bohaterami i sytuacjami w nich zawartymi.

Więcej: Metafora, czyli sposób na zmianę

   

Jedzenie - twój wróg czy przyjaciel

Z jedzeniem, czyli tym, czym raczymy się w ciągu naszego całego życia, ściśle wiąże się jakość  zdrowia, ujęta holistycznie, jako dobrostan psychiczny i fizyczny.

To podstawowe źródło życiowej energii człowieka urasta do rangi wartości najwyższej, bo warunkuje nie tylko utrzymanie zdrowia w dobrej kondycji, ale też, przetrwanie gatunku w ogóle. Nic dziwnego, że tak wiele i na różne sposoby, tematy kulinarne są obecne w publikacjach, cieszących  się nieustającym powodzeniem, zwłaszcza u tych , którzy jedzenie nadmiernie kochają, i tych którzy je nienawidzą.

Jakże to jest, że można odciąć się od życiodajnego źródła po to, aby lepiej, czyli szczęśliwiej żyć?.To paradoksalne pytanie jest odzwierciedleniem paradoksu życia w nadmiernym  lęku przed porażką, stratą odrzuceniem, oceną, sukcesem i jego brakiem i wszystkim tym, czego człowiek przeżywać nie chce- i przeżywa.

Więcej: Jedzenie - twój wróg czy przyjaciel

   

Strona 3 z 4