Psychoterapia grupowa bulimii nerwosa


      Człowiekowi do życia niezbędne jest pożywienie. Warunkuje ono jego byt, jest fundamentem zaspokajania potrzeb wyższego rzędu. Kiedy jednak jedzenie pełni funkcje w sprzeczności z tą podstawową, wówczas tworzy się przestrzeń dla rozwoju patologii, czym jest zaburzenie odżywiania. Jednym z tych zaburzeń jest bulimia nerwoza, czyli wilczy głód objawiający się zjadaniem dużych ilości pokarmu w ciągu krótkiego czasu. Konsekwencją takiego zachowania są czynności pozbywania się jedzenia z organizmu poprzez różne, czasem bardzo niekonwencjonalne sposoby, dobrze znane osobom chorujących na tę chorobę. Paradoksalnie, jedzenie jest wówczas zarówno przyjacielem jak i wrogiem człowieka dotkniętego tym zaburzeniem. Życie chorego staje się wówczas pasmem destrukcyjnych zachowań o cechach błędnego koła.

Psychoterapia grupowa osób chorujących na bulimię prowadzona jest według programu mojego autorstwa. Tworząc go, bazowałam na doświadczeniach zdobytych poprzez udział w licznych szkoleniach, warsztatach terapeutycznych, konferencjach a także studiując literaturę fachową.


Zawodową praktykę w tej materii rozwinęłam pracując w kilku placówkach opieki psychiatrycznej jak i w ramach prywatnego gabinetu psychoterapeutycznego.

Regularnie korzystam z superwizji indywidualnej i grupowej.

Program ma charakter integracyjny, co oznacza, że zawiera techniki zaczerpnięte z różnych podjeść, zwłaszcza z systemowego (w tym praca z genogramem rodzinnym), poznawczo-behawioralnego, psychodynamicznego, z elementami eriksonowskiej hipnozy, kontaktu z ciałem oraz psychodramą. Poprzedzony jest psychoedukacją w zakresie dietetyki i fizjologii procesów biochemicznych, zachodzących w ciele człowieka.

Leczeniem objęte są osoby, które mają świadomość zagrożenia, jakie stanowi dla człowieka niekorzystny styl odżywiania, rozwinięty do patologicznego stanu psycho-fizycznego funkcjonowania, praktycznie we wszystkich ważnych dziedzinach życia. Osoby te często mają za sobą lata zmagania się z tą chorobą, nieudane lub przerwane terapie.

Warunkiem podjęcia terapii jest motywacja do wprowadzenia jakościowych zmian do obecnego stylu życia.


Sesje terapii grupowej

Czas trwania terapii - 6 miesięcy z częstotliwością 2 razy w miesiącu( tj. co 2 tyg.) w czwartki w godzinach popołudniowych.

Liczebność grupy –do 10 osób.

Jednorazowy blok zajęć obejmuje 2 półtoragodzinne sesje przedzielone 15-to minutową przerwą. Pierwsza część psychoterapia narracyjna a druga warsztatowa.

Część narracyjna obejmuje zajęcia w kręgu skierowane na rozwój zasobów interpersonalnych uczestników, poznanie własnych tendencji rozwojowych, przyczyn zaburzeń, sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Część warsztatowa skierowana na nowe doświadczenia uczestników w kontakcie z własnymi uczuciami, ciałem, nieświadomymi aspektami w pogłębianiu samowiedzy.

Koszt udziału w terapii - 50 PL za jedne zajęcia.

Udział w terapii poprzedzony indywidualną sesją konsultacyjną.

Zainteresowane osoby terapią proszone są o kontakt:
Anna Kuźma. Tel. Kom. 693.542. 948. Lub mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Miejsce odbywania się terapii - Legnica ul Kominka 9 Pok. 306.