Zakres pomocy - leczenie

  • Zaburzenia jedzenia(anoreksja, bulimia, objadanie się z przyczyn psychologicznych)
  • Zaburzenia afektywne (depresja, zaburzenia  afektywne dwubiegunowe)
  • Zaburzenia psychosomatyczne somatopodobne
  • Fobie i inne zaburzenia lękowe.
  • Nerwice natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsywne)
  • Zaburzenia adaptacyjne (wydarzenia życiowe, traumy, reakcja na ciężki stres.
  • Radzenie sobie z doświadczeniem straty ( żałoba, strata pracy, rozstanie)
  • Trudności interpersonalne, samoakceptacyjne, zaniżone poczucie wartości
  • Aktualnie doświadczane problemy w sferze zawodowej, rodzinnej, osobistej
  • Trudności komunikacji rodzinnej.