O mnie

Anna KuźmaCiekawość istoty ludzkich dążeń, do doświadczania dobrostanu, towarzyszyła mi w trakcie długiego okresu edukacji zawodowej aż po teraźniejszość.

Bogaciłam swoje doświadczenie zawodowe na bazie osobistego rozwoju w sferze rodzinnej, społecznej, osobistej starając się połączyć te istotne elementy ludzkiej egzystencji w celu wykreowania osobowości dającej mi możliwość podjęcia się zawodu psychoterapeuty. Wykonując ten zawód stawiam głównie na autentyczność relacji terapeutycznej z człowiekiem, który zawierza mi swoje cierpienie lub czyni mi zaszczyt towarzyszenia mu na jego drodze rozwojowej.

Co mogę zaoferować mojemu Klientowi, będąc dojrzałym, wykwalifikowanym aktywnym psychoterapeutą? Powtórzę za Virginią Satir:

  • Moją ludzką obecność
  • Świadomość tego co jest teraz.
  • Doświadczenia z mojej przeszłości.
  • Moją zdolność do tworzenia kontaktu.
  • Wiedzę wyniesioną ze specjalistycznych studiów.
  • Przewodnictwo w procesie zmian.
  • Towarzyszenie w jego wysiłkach.
  • Moją empatię.
  • Niezaborczą życzliwość i ciepło.
  • Pewien rodzaj autentyczności w relacji z nim

W kontakcie z Klientem cechuje mnie wrażliwość na doświadczane traumy, dyskomfort będący konsekwencją objawów chorobowych. Wykorzystując wrodzona empatię, ciepło i rozumienie natury ludzkiej wynikające z profesjonalnego wykształcenia, doprowadzam do wytworzenia atmosfery zaufania i współpracy z Klientem w celu osiągnięcia wspólnie określonych celów terapii.

Mój styl pracy z Klientem czyni go wolnym na każdym etapie procesu terapeutycznego. Oznacza to, że respektowane są jego potrzeby, życzenia i podejmowane decyzje.