Kompetencje

Wykształcenie

Humanistyczny nurt mojego kształcenia i doskonalenia zawodowego rozpoczął się już w średniej szkole medycznej po czym podążałam nim zdobywając tytuł naukowy magistra i podyplomowe kwalifikacje uprawniające mnie do świadczenia pomocy psychologicznej na Uniwersytecie Nauk Społecznych Instytutu Psychologii im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Całościowe, specjalistyczne 4,5 letnie szkolenie w zakresie psychoterapii, ukończyłam pod patronatem Zakładu Terapii Rodziny Katery Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którego kierownikiem naukowym był dr hab. Med. Bogdan de Barbaro, superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W jego ramach ukończyłam szkoleniową, analityczną psychoterapię grupową, prowadzoną przez certyfikowanego psychoterapeutę PTP  mgr Romana Kwiatkowskiego.

Specjalistyczne staże naukowe odbyłam w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie pod opieką dr Lucyny Drożdżowicz, oraz w Oddziale Dziennym Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie pod opieką prof. Dr hab. Jerzego Aleksandrowicza.
Odbyłam też wymaganą ilość godzin superwizji szkoleniowej pod opieką superwizora PTP mgr Anny Romejko oraz napisałam dwie prace naukowe dotyczące prowadzonego przeze mnie procesu terapeutycznego, co dało mi możliwość wykazania się zdobytą wiedzą przed Komisją Egzaminacyjną PTP w Krakowie i uzyskania CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY PTP SEKCJI NAUKOWEJ PSYCHOTERAPII i TERAPII RODZIN  uprawniającego do samodzielnego stosowania tego zawodu. Na liście certyfikowanych psychoterapeutów nr 411. Zobacz listę >>>

Szkolenia dodatkowe

Wchodzę z założenia, że w tym zawodzie konieczne jest ustawiczne dokształcanie, uzupełnianie wiedzy, doskonalenie technik i poznawanie nowych trendów w psychoterapii. Dlatego też w dalszym ciągu szkolę się na organizowanych przez Polski Instytut Eriksonowski w Poznaniu, warsztatach wykładowo-szkoleniowych, konferencjach naukowych.

Doświadczenie zawodowe

  • praca przy łóżku chorego w szpitalach;
  • praca profilaktyczno-lecznicza w ośrodkach zdrowia;
  • praca z osobami psychicznie chorymi i upośledzonymi umysłowo w DPS;
  • doświadczenie w prowadzeniu terapii grupowej w Dziennych Oddziałach Psychiatrycznych
  • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej w Poradniach Zdrowia Psychicznego

Obecna aktywność zawodowa - Świadczenie usług medycznych, psychoterapeutycznych na zasadzie zawartych umów z placówkami NFZ:

  • Prywatny Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej  przy ul. Dmowskiego 9 w Jaworze,
  • Centrum psychiatrii i Psychologii „MARIAMED” przy ul. Wyszyńskiego 6 w Lubinie;
  • Prywatny Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Gniewomierz 50 A.


Pracuję pod regularną superwizją Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii /Wrocław, ul.Staffa 49/, którego dyrektorem i superwizorem jest dr nauk medycznych, psychiatra Roman Ciesielski. (więcej >>>)