Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna różni się od psychoterapii ze względu na zakładane cele. Jest to działalność prospołeczna nastawiona na dobro ludzkie świadczona w nagłych sytuacjach życiowych poprzez wspieranie, podtrzymanie emocjonalne, izolację od zagrożeń psychicznych bądź fizycznych a także udzielanie konkretnych porad co do rozwiązania problemu.

Jest to swojego rodzaju instruowanie i uczenie w jaki sposób osiągać poczucie zadowolenia z życia, przyjmować odpowiedzialność za dokonywane wybory, popełniane błędy i ich konsekwencje.

Pomoc psychologiczna (psychiczna) sprowadza się więc do udzielania dobrych rad, ofiarowania swojej uwagi i czasu przez terapeutę nakierowane na sprawne poradzenie sobie przez osoby z kryzysem lub oswojenie się z sytuacją, której zmienić nie można.

Świadczenie pomocy psychologicznej nieco zbliżone do psychoterapii – nią nie jest, gdyż nie zajmuje się leczeniem zaburzeń u człowieka, lecz wspiera jego możliwości rozwojowe i kompetencyjne okresowo osłabione życiowym problemem, co wiąże się z doświadczaniem natychmiastowej ulgi choć na jakiś czas.

Pomocą psychologiczną obejmuje się też grupy społeczne, zwłaszcza rodziny zmierzając do uczenia jej członków współżycia na zasadach zgodności, akceptacji i tolerancji inności np. niepełnosprawności czy choroby.

Terapeuta udzielający pomocy psychologicznej stara się aby osoby nią objęte poczuły się zrozumiane, bezpieczne dodając im odwagi a swoją postawą pobudza ekspresję energii psychicznej do pokonania życiowych barier.Ma to szczególne znaczenie u osób, które źle tolerują frustrację, słabsi są w kompetencjach społecznych, mają problemy w prawidłowej ocenie rzeczywistości lub przeżywają bardzo poważny kryzys.