Konsultacja psychoterapeutyczna

Konsultacja psychoterapeutyczna przydatna jest osobom aktualnie przeżywającym trudności życiowe, lub ich najbliżsi, co znacznie utrudnia funkcjonowanie w różnych sferach np. osobistej, społecznej, rodzinnej czy zawodowej.

Zawiera się najczęściej w jednym, lub kilku spotkaniach i może być też początkiem regularnego procesu terapeutycznego.
Celem konsultacji jest rozpoznanie problemu i sprecyzowanie istoty jego negatywnego wpływu na życie klienta, czy jego bliskich oraz wskazanie osobie zainteresowanej jakiego rodzaju działanie jest możliwe, aby problem zniknął. Jest to okazja dla terapeuty aby zorientować się czy jest w stanie udzielić klientowi pomocy w formie wsparcia psychologicznego czy psychoterapii i zakomunikowaniu mu o tym.

Pod koniec konsultacji klient może liczyć na opinię terapeuty, jakimi możliwościami rozwojowymi dysponuje osoba przeżywająca kryzys (zasoby) w poradzeniu sobie z trudnościami lub czy, i jakich form pomocy może oczekiwać z zewnątrz.
Informacja ta dotyczy różnych rodzajów pomocy, leczenia, lub skorzystania z konsultacji innych specjalistów z dziedziny medycyny, psychologii czy innej aktualnej wiedzy. Może to być też wskazanie, lub umożliwienie kontaktu z konkretną placówką pomocową, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.