Stosowane techniki lecznicze

  • Praca z genogramem
  • Elementy leczniczej hipnozy eriksonowskiej
  • Trening kompetencji społecznych (behawioralny)
  • Techniki poznawczo-behawioralne
  • Psychorysunek
  • Techniki projekcyjne
  • Metafora