Artykuły

Zdrowy styl życia

Jak zdrowo i szczęśliwie żyć poucza wiele prac naukowych, esejów  literackich a także sami snujemy  indywidualne koncepcje jakim owo życie być powinno .I nic dziwnego, każda  żywa istota dążąc do szczęścia robi to najlepiej jak to jest możliwe, zgodnie z indywidualnymi  oczekiwaniami, standardami.

Od niepamiętnych czasów człowiek poszukiwał cudownej recepty na szczęście i dotychczas nie ustaje w tych poszukiwaniach. Zmieniają się tylko warunki egzystencji, kanony kultury a dążenia ludzkie są w większości niezmienne .Ich uniwersalizm przypomina o poczuciu odpowiedzialności za jakość  swojego życia o osobistym wpływie na jego nurt.

W zdrowym ciele zdrowy duch, tak brzmi wyświechtane od częstego używania porzekadło zawierające sedno tajemniczego połączenia  pierwiastka biologiczno-psychiczno-duchowego stanowiącego komponent,  warunkujący  stan optymalnego funkcjonowania człowieka. Każdy człowiek jest autorem i twórcą owego komponentu i niczym alchemik w swojej tajemniczej pracowni którą jest codzienność,  łączy owe uniwersalne składniki eksperymentując dawki,  ich kolejność, przewidując bądź obserwując zaistniałe reakcje i ostateczne formy.
   

Strona 4 z 4