Oferta

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to szczególny rodzaj leczniczego kontaktu terapeuty i klienta. Przy czym czynnikiem leczniczym jest tu osobowość terapeuty, wzbogacona posiadanymi kompetencjami zawodowymi.

W relacji terapeutycznej początkowo terapeuta zajmuje aktywną, wspierająca postawę wzbudzając nadzieję na powrót do zdrowia. W trudnych sytuacjach życiowych, których konsekwencją bywa zmiana ról społecznych (choroba, rozwód, utrata pracy, wydarzenia losowe) terapia zmierza do poszukiwania sposobów oswojenia się z zaistniałą zmianą, jeżeli usunięcie życiowej przeszkody jest niemożliwe.

Więcej: Psychoterapia indywidualna

   

Strona 2 z 2